Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close

Kategorie

Promocje

Producenci

1.Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
CHRISSTAR Krzysztof Dzido, 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 2, NIP: 5360016135 - operator Internetowego Centrum Handlowego RABACIK.PL


2. Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

 • email: oferty@rabacik.pl
 • adres poczty tradycyjnej: CHRISSTAR, 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 2

3. Pochodzenie danych

Utrwalenie danych podanych w serwisie podczas zakładania konta służącego do zawierania umów kupna w Internetowym Centrum Handlowym RABACIK.PL oraz podczas wymiany korespondencji z naszym serwisem.

Założenie konta jest deklaracją chęci zawarcia umowy/umów kupna w Internetowym Centrum Handlowym RABACIK.PL. Jest zakładane jedynie w tym celu. W każdej chwili można zgłosić chęć jego usunięcia (punkt 5.)

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zawartych umów oraz obsługi posprzedażnej zakupionych produktów w tym: zlecenia dostarczenia przesyłek do miejsc odbioru, obsługi płatności zawartych zamówień, uzgodnień niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówień.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celach podatkowych i rachunkowych.

Po uzyskaniu zgody (poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej) korzystamy z plików cookies.

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym momencie poprzez:
 • zgłoszenie mailowe na adres: oferty@rabacik.pl
 • zgłoszenie telefoniczne na numer: +48 22 782 5060
 • korespondencyjnie na adres: CHRISSTAR Krzysztof Dzido, 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 2
 • osobiście

Będziemy przetwarzać dane dopóki nie otrzymamy wycofania zgody.

6. Konieczność podawania danych

Wymagamy podania danych niezbędnych do realizacji umów zawieranych w Internetowym Centrum Handlowym RABACIK.PL. Brak zgody na podanie niezbędnych danych może powodować brak możliwości realizacji umowy.

7. Uprawnienia wobec Administratora danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem

dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane

9. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe udostępniamy podmiotom pomagającym nam w realizacji zawartych umów, czyli:

 • operatorom usług płatniczych i finansowych
 • ubezpieczycielom
 • firmom transportowym
 • firmom księgowym, konsultingowym  lub audytowym

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych czynności robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC adresy IP.

10. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu
w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma CHRISSTAR zobowiązana jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.

11. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu
o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

12. Przetwarzanie automatyczne (w tym profilowanie)

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże
nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać
na Twoją sytuację. Przetwarzanie automatyczne ma na celu personalizację komunikatów wysyłanych w związku z realizacją zawartych umów.