Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close

Kategorie

Promocje

Producenci

REGULAMIN ZAKUPÓW w INTERNETOWYM CENTRUM HANDLOWYM RABACIK.PL

Regulamin obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25.12.2014r.

   Internetowe Centrum Handlowe RABACIK dostępne pod adresem www.rabacik.pl prowadzone jest przez właściciela firmy CHRISSTAR Krzysztof Dzido adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 2, NIP 536-001-61-35, REGON: 010678250 zarejestrowanej w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jabłonna pod numerem 1556.

Telefon do firmy +48 22 782 50 60, email: oferty@rabacik.pl

§1 Definicje:

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Centrum Handlowego Rabacik.pl (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Centrum Handlowego Rabacik.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Centrum Handlowym Rabacik.pl  w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Centrum Handlowym Rabacik.pl a Klientem, z za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rabacik.pl

8. Centrum Handlowe Rabacik.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rabacik.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Usługodawca i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem http://sklep.rabacik.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Formularza zamówień Centrum Handlowego Rabacik.pl

12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Internetowym Centrum Handlowym Rabacik.pl za pomocą, którego możliwe jest utworzenie Konta.

14. Formularz zamówień – formularz dostępny w Internetowym Centrum Handlowym Rabacik.pl za pomocą, którego możliwe jest złożenie Zamówienia, polegającego na dodaniu wybranego produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.

15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

§2 Oferta handlowa:

1. Produkty oferowane w Centrum Handlowym Rabacik.pl posiadają opisy i zdjęcia.

2. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich opisie oraz instrukcjach obsługi i zastosowania dostępnych na naszych stronach.

3. Wszystkie oferowane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty są nowe, oryginalnie zapakowane, chyba że w opisie produktu podano inaczej.

4. Wszystkie ceny występujące w naszym sklepie podane są w złotych polskich, zawierają wliczony podatek VAT (są cenami brutto), chyba, że wyraźnie określono to inaczej. Nie zawierają kosztów transportu.

5. Koszt transportu wyliczany jest automatycznie na bieżąco w trakcie kompletacji zamówienia. Jest widoczny w koszyku przed zatwierdzeniem zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umowa Sprzedaży oraz po potwierdzeniu zamówienia i jego złożeniu.

§3 Tryb składania zamówień:

1. Zawarcie umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Internetowym Centrum Handlowym Rabacik.pl tj. poprzez włożenie kupowanych produktów do koszyka i doprowadzenie do końca automatycznego procesu zamawiania oraz deklaracji sposobu płatności. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on na wskazany podczas procesu składania Zamówienia adres email, automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. W przypadku braku automatycznego potwierdzenia klient ma prawo sprawdzenia statusu zamówienia kontaktując się z obsługą sklepu dostępnymi kanałami komunikacyjnymi (formularztelefon, mail). Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email zawarta zostaje Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2. E-mailem na adres zamow@rabacik.pl , podając informacje na temat rodzaju i ilości zamawianych produktów oraz dane do kontaktu i wysyłki.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Internetowego Centrum Handlowego Rabacik.pl, przesłanie wiadomości email , o której mowa w pkt. 1 §3 Regulaminu, treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Rabacik.pl Sprzedawcy

§4 Zasady realizacji zamówień:

1. Dostawa Produktów możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w trakcie składania zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o zauważonych błędach w podanych danych celem ich skorygowania. Podanie błędnych danych może opóźnić lub uniemożliwić dostawę towaru.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub poprzez odbiór osobisty towarów w siedzibie sprzedającego. Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny.

4. Sprzedający udostępnia Klientowi n/w sposoby dostawy lub odbioru Produktów:

- Przesyłka kurierska,

- Przesyłka kurierska pobraniowa,

- bezpłatny odbiór osobisty w siedzibie firmy: 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 2 w Dni Robocze w godzinach 10-18

5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Każdorazowo koszt transportu wyliczany jest na bieżąco w koszyku z produktami oraz jest prezentowany na podsumowaniu zamówienia w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Sprzedający w ramach promocji może określić niższą lub zerową cenę na transport. Kupujący jest o tym informowany poprzez prezentacje obniżonego w stosunku do cennika standardowego kosztu transportu w koszyku zakupowym oraz na podsumowaniu zamówienia widocznym przed podjęciem decyzji o zakupie.

7. Kupujący jest obciążany kosztami pobrania należności za dostawę towaru, jeśli wybrał taka formę płatności. Koszt pobrania jest niezależny od kosztu za transport. Jest wyliczony automatycznie i prezentowany Kupującemu przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy sprzedaży. Pozostałe kanały płatności są dla kupującego bezpłatne.

8. Sprzedający oddaje do dyspozycji Kupującego formy płatności:

a- gotówka przy odbiorze towaru (pobranie).

b- gotówka przy odbiorze towaru w siedzibie Sprzedawcy

c- przedpłata przelewem na konto bankowe BANK: ING Bank Śląski SA Nr Konta: 97 1050 1012 1000 0005 0243 8294

d- płatność przy wykorzystaniu platformy eCard (karty płatnicze, przelewy bankowe), możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Internetowego Centrum Handlowego Rabacik.pl w zakładce „Bezpieczne płatności” oraz na stronach internetowych Centrum Rozliczeniowego: http://www.ecard.pl/

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzone są zgodnie z wyborem Klienta, obsługę płatności elektronicznych prowadzi Centrum Rozliczeniowe eCard S.A.

Wyboru formy płatności dokonujemy po skompletowaniu koszyka zakupowego, przed podjęciem decyzji o zakupie.

9. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” Klient obowiązany jest do odebrania przesyłki i dokonania płatności kurierowi w chwili odbioru przesyłki.

§5 Reklamacje:

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

- nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

- został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

4. Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

5 Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

6. Reklamacja może być złożona przez Klienta:

- pisemnie na adres firmy: Chrisstar, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna;

- osobiście pod adresem: 05-110 Jabłonna ul. Zegrzyńska 2;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: oferty@rabacik.pl

- telefonicznie pod numerem telefonu 22 782 50 60;

- za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie sklepu Rabacik.pl

7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, oraz gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

10. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

14. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

15. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

16. Wskazane jest aby Klient w opisie reklamacji podał informacje dotyczące przedmiotu reklamacji jej rodzaju i daty wystąpienia wady, sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny ewentualnie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

17. W celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta danych kontaktowych.

18. Punkt 17 i 18 §5 są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji.

19. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

20. W przypadku gdy do ustosunkowania się do złożonej reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy , Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres firmy Chrisstar, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

21. Zwroty:

1.Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta,  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie (w formie elektronicznej na adres e-mail: zamów@rabacik.pl, pisemnej na adres: Chrisstar 05-110 Jabłonna, ul. Zegrzyńska 2 lub osobiście w siedzibie firmy 05-110 Jabłonna ul. Zegrzyńska 2) oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta, dostępny jest w treści §6 regulaminu Internetowego Centrum Handlowego Rabacik.pl. Konsument może skorzystać z w/w wzorów, lecz nie jest to obowiązkowe.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 5. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. Ustawy o prawach konsumenta.

 7. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Internetowym Centrum Handlowym Rabacik.pl.

 8. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Zgodnie z ustawą, prawo do dostąpienia od zawartej umowy na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście na adres: Chrisstar, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna.

§6 POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie wszystkich zamówionych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie wszystkich zamówionych rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Chrisstar Krzysztof Dzido, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna, tel. 22 782 50 60, adres e-mail: oferty@rabacik.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, złożone osobiście lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (znajdującego się poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy rzecz proszę odesłać lub przekazać nam na adres Chrisstar Krzysztof Dzido, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni do dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

(formularz ten wypełniamy i odsyłamy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat Chrisstar Krzysztof Dzido ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna, tel. 22 782 50 60, e-mail: oferty@rabacik.pl

-    Ja/My(*) ……………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………..

…………………………………………………………………………………………………………………

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………….

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

-    Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………..

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………………………….

-    Data ……………………………………

- Wyrażam/nie wyrażam(*) zgodę/y(*) na wypłatę kwoty na rachunek bankowy (proszę wypełnić podając nr konta w przypadku wyrażenia zgody na zwrot kwoty przelewem na konto):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

§7 Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:

-Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2013.1422 t.j)

- ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014r. poz. 827 z zm.)

- inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.