Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close

Kategorie

Promocje

Producenci

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie wszystkich zamówionych rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie wszystkich zamówionych rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Chrisstar Krzysztof Dzido, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna, tel. 22 782 50 60, adres e-mail: oferty@rabacik.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, złożone osobiście lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (znajdującego się poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy rzecz proszę odesłać lub przekazać nam na adres Chrisstar Krzysztof Dzido, ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni do dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-    Adresat Chrisstar Krzysztof Dzido ul. Zegrzyńska 2, 05-110 Jabłonna, tel. 22 782 50 60, e-mail: oferty@rabacik.pl

-    Ja/My(*) ……………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………….

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

-    Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………..

-    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………………………….

-    Data ……………………………………

- Wyrażam/nie wyrażam(*) zgodę/y(*) na wypłatę kwoty na rachunek bankowy (proszę wypełnić podając nr konta w przypadku wyrażenia zgody na zwrot kwoty przelewem na konto):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) – niepotrzebne skreślić